யானைக்கும் ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கும் ஒரு காலம் வரும்!

மதம் கொண்ட யானையை
“மஃபளர்” கட்டிய பூனை
வீழ்த்தியது
யானைக்கு ஒரு காலம்
பூனைக்கும் ஒரு காலம்
இந்தப் பூனையும்
நல்ல பூனையா?
கள்ளப் பூனையா?
இனிவரும் காலம்
இயம்பிடும் நண்பா!
முஸ்லிம்கள் வகுத்த
முன்னெச்செரிக்கை வியூகம்
முஸ்லிம்கள் ஒற்றுமைக்கு
முதல்தர இலாபம்!
வாக்குகளை அள்ளுவதற்கு
வாக்குறுதிகளைக் கொட்டிவிட்ட
நோக்கங்களும் நிறைவேறாயின்
நம்பிக்கை துரோகமாகும்!
அரசு அதிகாரியே
அரசியலில் காலூன்றி
அரசு கட்டிலிலமர்ந்து
ஆள்வதை வரவேற்போம்!
“சகாயம்” தமிழகத்தின்
சாமான்ய மக்களுக்கும்
சரியான நேரத்தில் வர
“ஆம்” சொல்லும் “ஆத்மி”!
கவியாக்கம்:
கவியன்பன் கலாம்

Advertisement

Close