அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்-இன்றைய நிலவரம்! (படங்கள் இணைப்பு)

அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் இன்று மீன்களின் வரத்து சுமாராக இருந்தது.  மேலும் இன்று அதிக அளவில் பண்ணா, கெலக்கன், திருக்கை, புள்ளித்திருக்கை, கொடுவா, தாளன் சுறா மற்றும் பொடி மீன்களின் வரத்து அதிகமாக இருந்தது.

Advertisement

Close