சென்ற வாரம் நமது அதிரை பிறை நேயர்களுக்காக சுவையான உணவுகளை சமைத்து காட்டிய  முஷ் கிச்சன் அதிரை நெய்னா முஹம்மது அவர்கள் இந்த வாரம் சுவையான தேங்காய் பர்பிஃ செய்வது எப்படி என்று விளக்குகிறார். அதற்க்கான காணொளி இதோ..

Advertisement

' />

MONDAY MASALA: சுவையான தேங்காய் பர்பிஃ செய்வது எப்படி?(VIDEO)சென்ற வாரம் நமது அதிரை பிறை நேயர்களுக்காக சுவையான உணவுகளை சமைத்து காட்டிய  முஷ் கிச்சன் அதிரை நெய்னா முஹம்மது அவர்கள் இந்த வாரம் சுவையான தேங்காய் பர்பிஃ செய்வது எப்படி என்று விளக்குகிறார். அதற்க்கான காணொளி இதோ..

Advertisement

Close