ஆட்கள் தேவை -குவைத்திற்கு கிளீனிங்,செக்யூரிட்டி வேலைக்கு

குவைத்தில் கிளீனிங் மற்றும் செக்யூரிட்டி வேலைக்கு 21 வயது முதல் 40 வயது உட்பட்ட ஆட்கள் தேவை.
தொடர்புக்கு: 9677127805,9600057888 
அலுவலக முகவரி 
 AMOZA TRAVELS
(Overseas Manpower Consultant)
120, Greenways Road, R.A.Puram, Chennai – 28
PH: 044 – 24612898, 24952593
FAX: 044 – 24936826

Advertisement

Close