அதிரையில் முதன்முதலில் நடைபெறவுள்ள சதுரங்க (செஸ்) போட்டி !

ADIRAI FIDE COMPETITION
  
அதிரையில் முதன் முதலில் சதுரங்க (செஸ்)போட்டி நடைபெற உள்ளது .இந்த போட்டி வரும் நவம்பர் 23-30 தேதி வரை ஹனீப் பள்ளி அருகில் நடைபெற உள்ளது .இந்த போட்டியின் விதிமுறைகள் மற்றும் விபரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
 
INVITES YOU
A GRAND CHESS CHAMPIONSHIP MATCH
SPILESTED  : CMP LINE 
( NEAR HANIF MOSQUE )
SPILLE DATE  : 23RD TO 30TH- NOV – 2014. ( WEEK 47 TO 48 )
REGULATION :
Ø  12O MINUTES FOR 40 MOVES, FOLLOWED BY 60 MINUTES FOR 20 MOVES, FOLLOWED  BY 15 MINUTES FOR THE REST OF THE GAME,WITH A
30 SECONDS  INCREMENT STARTING ON MOVE
61.
Ø  2 MORE GROUPS ARE AVAILABLE
Ø  GROUP A RATING – 1750, GROUP B -1250 TO 1750, GROUP C – BELOW 1250
Ø  INTERNATIONAL  RULES WILL BE
FOLLOW
Ø  MATCH ROUNDS AND GROUPS MAY BE INCREASED OR DECREASED DEPENDS UPON
PARTICIPENTS.
Ø  THE WINNERS 
OF THE YEAR ( 2014 ) WILL PARTICIPATE 
DIRECT FINAL  MATCH OF ADIRAI FIDE
2015.
Ø  THE RUNNERS OF THE YEAR ( 2014 ) WILL
PARITICIPATE  THE ADIRAI FIDE  CANDIDATE TOURNAMENT  2015 WITHOUT PARTICIPATION FEE.

REGISTRATION:

SEND DETAILED BIO-DATA WITH PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH TO ahameds6js404@gmail.com  ON BEFORE 22nd NOV 2014. 
Ø  FILE MUST BE IN PDF FORMAT.
Ø  MAIL ATTACHMENT MUST NOT EXCEED 1MB. 
      PARTICIPATION  FEE:

THE PARICIPENT SHOULD PAY  100/= IN CASH  MODE ONLY.
SCHEDULE: OPENING
CEREMONY 2014 NOV 22ND.
MATCH DETAILS:
DATE
& DAY
ROUNDS
TIME
FROM – TO
VENUE
2014- NOV – 23
SUNDAY
1ST
14:00 –  15:00
CMP LINE
( NEAR HANIF MOSQUE )
2ND
15:00 – 16:00
3RD
16:00 – 17.00
4TH
17:00 – 18:00
PRICES:
FIRST THREE PLACED PARTICIPENTS OF EACH
GROUP WILL BE AWARDED.
CANTEEN AT THE PLAYING VENUE:
WE PLANS TO HOLD A SIMPLE
CANTEEN AT THE PLAYING VENUE 
OFFERING DRINKS ( COFFEE AND MINERAL WATER ) IN
ADDITION TO SELECTED SNACKS FOR ALL
PARTICIPANTS UPTO ELIMINATION.

Advertisement

Close