அதிரை கந்தூரி குறித்து இருவேறு அமைப்புகளின் எதிர்ப்பு அறிக்கை! (DOCUMENTS ATTACHED)

அதிரை கடற்கரைத் தெரு அமீரக அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கும் கந்தூரி எதிர்ப்பு அறிக்கை…

கந்தூரி குறித்து அதிரை தாருத் தவ்ஹீத் அமைப்பின் எதிர்ப்பு அறிக்கை!


தகவல்:அதிரை தாருத் தவ்ஹீத்

Advertisement

Close