முத்துப்பேட்டையில் நாளை புதிய கடை உதயம்! SNA டிரேடர்ஸ் !

முத்துப்பேட்டை ஆலங்காடு அண்ணாசிலை அருகில் புதிய டிரேடர்ஸ் கடை இன்ஷா அல்லாஹ் 20.10.2014 அன்று திறப்பு விழா காண உள்ளது .

எங்களிடம் டைல்ஸ் & பேசன் வகைகள்,கடப்பாக்கல்,கம்பி, சிமெண்ட்,டோர் லாக்,PVC பைப்பு,பிளைவுட்ஸ் மற்றும் வீட்டு கட்டுமானத்துக்கு தேவையான மரம்,கட்டில்,பீரோ அனைத்து பொருட்களும் திருச்சி விலையில் கிடைக்கும்.

தொடர்புக்கு:
8508596565,
9788204800,
9865565302.

Advertisement

Close