குறிப்பு: அதிரையரின் தொழில் ஆர்வத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் அதிரை பிறையில் இப்பதிவு இலவசமாக பதியப்படுகிறது. இதில் ஏற்படும் நிறை குறைகளுக்கு அதிரை பிறை எந்தவகையிலும் பொறுப்பாகாது.Advertisement

' />

அதிரையில் புதியதோர் உதயம் ! அல் தாமிர் டூர்ஸ் & டிராவல்ஸ் !

அதிரை கடற்கரை தெருவில் அல் தாமிர் டூர்ஸ் & டிராவல்ஸ் என்ற பெயரில் புதியதோர் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் உதயமாகியுள்ளது. இதில் உள்ளூர் பயணத்துக்கு தேவையான ஆட்டோவும் சென்னை, திருச்சி மற்றும் சுற்றுலா செல்ல டவேரா வாகனமும் உள்ளன. மேலே உள்ள படத்தில் உள்ள எண்ணை தொடர்புகொண்டு உங்களுக்கு தேவையான வாகனங்களை அழைக்கலாம்.

தொடர்புக்கு :
D .காதர் முகைதீன் 
7418723314


குறிப்பு: அதிரையரின் தொழில் ஆர்வத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் அதிரை பிறையில் இப்பதிவு இலவசமாக பதியப்படுகிறது. இதில் ஏற்படும் நிறை குறைகளுக்கு அதிரை பிறை எந்தவகையிலும் பொறுப்பாகாது.

Advertisement

Close