கத்தாரில் உழைக்கும் மக்களுக்கு கண்ணியம் அளிக்கப்படும்

Box-Appeal-delivers-a-welcome-treat-to-local-construction-workers-across-Qatar-2-qatarisbooming.com-1024x768கத்தாரின் தொழிலாளர்களின் சம்பள பணத்தை வங்கிகளின் மூலம் பெற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து 13 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பயனடைந்திருப்பதாக கத்தாரின் ஊதிய பாதுகாப்பு அமைப்பின் (WPS)
உயர் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு நிகழ்வில் உரையாற்றி நிர்வாக,மேம்பாடு தொழிலாளர் மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் அமைச்சர் டாக்டர் ஈசா பின் சாத் அல் ஜபாலி அல் நுவாமீ பேசும் போது கத்தாரின் சட்டங்கள், வேலை சூழ்நிலை, ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் கண்ணியத்தை உழைக்கும் மக்களுக்கு பெற்றுத்தரப்படும் என்றார்.

கத்தாரின் அண்மையில் இயற்றப்பட்ட தொழிலாளர்கள் சட்டங்கள் குறித்து பல சர்வதேச அமைப்புக்கள் பாராட்டி இருந்ததாகவும் கூறினார்.

மேலும் கத்தாரின் தொழிலாளர்களுக்கு சர்வதேசத்தரத்திலான சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்களை செயல்பாடுத்தப்படும். இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றாத நிறுவங்களின் மீது தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றார் கூறினார்.

மேலும் கத்தாரில் இந்த வருட இறுதிக்குள் அமலுக்கு வர இருக்கும் முதலாளி மற்றும் பணியாளர் இருவருக்குமிடையிலான உரிமை பாதுகாப்பு (காபாலத்) உள்ள நுழைவு மற்றும் வெளியேறவும் முறைமை நடைமுறைக்கு வர உள்ளமையும் கோடை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சின் சிறப்பு பிரிவு வெளிப்புறங்களின் வேலை செய்பவர்கள் தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் குறித்தும் அவர் கூறினார்.

Close