புனித ஹஜ் பயணத்திற்கான விமானம் சென்று திரும்பும் நேர விபரம்!!!

2014ம் ஆண்டு புனித ஹஜ்ஜு பயணம் செல்வோருக்கான சென்னையில் இருந்து ஜித்தா செல்லும் 7 விமாங்களின் செல்லும் தேதி மற்றும் நேரமும், ஹஜ்ஜு முடித்து மதினாவில் இருந்து சென்னைக்கு திரும்பும் 7 விமானங்களின் தேதி மற்றும் நேர விபரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் விபரத்தை மேலே உள்ள படத்தில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

Advertisement

Close