அஸ்ஸலாமு அழைக்கும்
அல்லாஹ் உதவியால் முடிந்தவரை நானும் பேர .அப்துல் காதர் சார் அவர்களும் முயற்சி செய்து செக்கடிகுளம் பற்றி ஒரு ஆவணப் படம் தயார் செய்துள்ளோம் . கடந்த ஒரு வருடமாக பெரும் முயற்ச்சியில் திறக்கப்பட்ட செக்கடி குளம் நடைபயிற்சி மேடைக்கு பணத்தாலும் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் பெரும் பங்களிப்பு செய்த யாரும் தங்களை பற்றி இந்த ஆவணப்படத்தில் சொல்ல வேண்டாம் என்ற கூறிய காரணத்தால் . இது போன்ற நடைபயிற்சி அமைப்பு ஒவ்வொருஊர் களிலும் வரவோண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தில் இதை பாரபட்சம் இன்றி பதிந்து. தமிழகத்தில் மற்ற ஊர்கள் சார்ந்த இணையதளத்திற்கும் அனுப்பி பதிய செய்து அவர்களும் பயன்பெற செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் .
வஸ்ஸலாம்
A.அபுல் ஹசன்
Advertisement
அதிரையில் குறைந்த மாத தவணையில் வீட்டு மனை பிரிவுகள்


' />

அதிரை செக்கடிக் குளம் நடைப்பாதை குறித்த குறும்படம் (வீடியோ)

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும்
அல்லாஹ் உதவியால் முடிந்தவரை நானும் பேர .அப்துல் காதர் சார் அவர்களும் முயற்சி செய்து செக்கடிகுளம் பற்றி ஒரு ஆவணப் படம் தயார் செய்துள்ளோம் . கடந்த ஒரு வருடமாக பெரும் முயற்ச்சியில் திறக்கப்பட்ட செக்கடி குளம் நடைபயிற்சி மேடைக்கு பணத்தாலும் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் பெரும் பங்களிப்பு செய்த யாரும் தங்களை பற்றி இந்த ஆவணப்படத்தில் சொல்ல வேண்டாம் என்ற கூறிய காரணத்தால் . இது போன்ற நடைபயிற்சி அமைப்பு ஒவ்வொருஊர் களிலும் வரவோண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தில் இதை பாரபட்சம் இன்றி பதிந்து. தமிழகத்தில் மற்ற ஊர்கள் சார்ந்த இணையதளத்திற்கும் அனுப்பி பதிய செய்து அவர்களும் பயன்பெற செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் .
வஸ்ஸலாம்
A.அபுல் ஹசன்

Advertisement
அதிரையில் குறைந்த மாத தவணையில் வீட்டு மனை பிரிவுகள்

Close