தமிழ் மொழியில் புதிய ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இணையதளம் !!

15 – 05 – 2015 – Friday Dubai Time 3 pm, India Time 4.30 pm
தமிழ் மக்களுக்காக முதன் முதலில் தமிழ் மொழியில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இணையதளம் !!
துபாயில் உள்ள பொருட்கள் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சேரும் வகையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சேவை உதயம் !!

Advertisement
அதிரையில் குறைந்த மாத தவணையில் வீட்டு மனை பிரிவுகள்

Close