ரகசியமாக
வாக்குப்பெட்டி எந்திரத்தை திறந்து
வாக்குகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்த அதிகாரி பிடிபட்டார் :
தஞ்சை தொகுதியில் பரபரப்பு 
Close