மரண அறிவிப்பு – அஹமது நாச்சியா

கடற்கரைத் தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் வா.அ.அமீர் முஹைதீன் அவர்களின் மகளும் மர்ஹூம் அ.நு.மு.முஹம்மது சம்சுத்தீன் அவர்களின் மனைவியும், மர்ஹூம் வா.அ.வாவா சாஹிப் மரைக்காயர்,  மர்ஹூம் வா.அ.முஹைதீன் அப்துல் காதர் ஆகியோரின் சகோதரியும், மர்ஹூம் அ.நு.மு.இக்பால், மர்ஹூம் அ.நு.மு.தாஜ்தீன் இவர்களின் தாயாருமாகிய அஹமது நாச்சியார் அவர்கள் இன்று பகல் வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி ராஜியூன்

அன்னாரின் ஜனாசா இன்று இரவு 9 மணியளவில் கடற்கரைத்தெரு மைய வாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

Close