அதிரை அளவில் +2 தேர்வில் முதல் 3 இடங்களை பிடித்த சாதனையாளர்கள்!

 

முதலிடம்: இமாமுத்தீன் 1148/1200 (காதிர் முஹைதீன் ஆண்கள் பள்ளி)

இரண்டாமிடம்: சல்மான் அலி  (காதிர் முஹைதீன் ஆண்கள் பள்ளி), ருமானா தஹ்சீன் (இமாம் ஷாபி பள்ளி) – 1119/1200

மூன்றாமிடம்: முஹம்மது மீராசாஹிப் – 1107/1200  (காதிர் முஹைதீன் ஆண்கள் பள்ளி)

Close