மரண அறிவிப்பு-கடற்கரைத் தெரு ஹாஜா அலாவுத்தீன்

கடற்கரை தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் ரா.மு. அப்துல் ரஜாக் அவர்களின் மகனும் P.நவாப் R.N.G அயூப்கான் அவர்களின் மைத்துனரும் ரா.மு.அ முகமது ராவுத்தர் ரா.மு.அ முகைதின் அப்துல் காதர் ரா.மு.அ முகமது சரிப் அகியோரின் சகோதரரும் N.சபீக், N.நிஜார் முகமது, N. சமிர் அகமது, A.முகமது நசிம் அகியோரின் மாமாவுமாகிய ரா.மு.அ ஹாஜா அலாவுத்தின் அவர்கள் இன்று காலை வபாத்தாகிவிட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி ராஜியூன்

அன்னாரின் ஜனஷா இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று இரவு 10.30 மணியளவில் கடற்கரை தெரு ஜும்மா பள்ளி மைய வாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

Close