அதிரை நோன்புக்கஞ்சியும், அதிகரிக்கும் மதநல்லிணக்கமும்! (சிறப்பு செய்தித்தொகுப்பு – VIDEO)

தொகுப்பு: நூருல் இப்னு ஜஹபர் அலி

ஒளிப்பதிவு: முஹம்மது சாலிஹ் (Adirai Salih)

Close