அதிரை காதிர் முகைதீன் ஆண்கள் பள்ளியில் +2 தேர்வில் முதல் 3 இடம் பிடித்த சாதனையாளர்கள்!

தமிழகம் முழுவதும் இன்று (07-05-2015) +2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகவுள்ளன. இதனையடுத்து அதிரை காதிர் முகைதீன் ஆண்கள் பள்ளியின் +2 தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்கள் பெற்ற மாணவர்களின் விபரங்கள் இதோ… 

                                     தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் : 168

                            முதல் இடம்:  Y. அப்துஸ் ஷக்கூர்    1110 /1200

                             இரண்டாம் இடம்: S. நசீர் அஹமது  1008 /1200     

                            மூன்றாம் இடம்: S.அஹமது சாதிக்  1008 /1200

                                                  தேர்ச்சி விகிதம்: 87%

Advertisement

Close