பட்டுக்கோட்டையில் அதிரையரின் புதிய நிறுவனம் உதயம் – I FIX COMPUTERS

பட்டுக்கோட்டை சின்னையா தெருவில் ஸ்டார் காம்பிளக்ஸில் ஐஃபிக்ஸ் கம்பியூட்டர்ஸ் என்ற பெயரில் கம்பியூட்டர் விற்பனை மையம் இந்து தொடங்கப்பட்டுள்ள. இங்கு கம்பியூட்டர்கள், லேப்டாப்கள், கம்பியூட்டர் உதிரி பாகங்கள் ஆகியவை நியாயமான விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதிரையரின் தொழில் வளர்ச்சியடைய அனைவரும் ஆதரவு தாருங்கள்…

Close