அதிரை மார்கெட் நிலவரம் – உச்சம் தொட்ட கறி விலைகள்!

நமதூர் தக்வா பள்ளி மார்க்கெட் நிலவரம் (12.07.2017) விலை உயர்ந்த கறி வகைகள்.

பிராய்லர் கோழி உயிருடன் : 150ரூ

கறி : 240 ரூ

நாட்டு கோழி உயிருடன் ஒரு கோழி : 170 ரூ , கறி  : 350 கிலோ

ஆட்டுக்கறி : 480 கிலோ

Close