மரண அறிவிப்பு-புஷ்ரா ஹஜ் சர்வீஸ் ரஜாக் அவர்களின் சகோதரர்

புதுத்தெருவை சேர்ந்த மு.மு.இ.முஹம்மது இப்ராஹிம் ஹாஜியார் அவர்களின் மகனும், புஷ்ரா ஹஜ் சர்வீஸ் ரஜாக் ஹாஜியார் அவர்களின் சகோதரரும் மர்ஹூம்.அ.மு.கி.அஹமது தம்பி அவர்களின் மாமனாரும் முஹம்மது இப்ராஹிம், முஹம்மது நஜிமுத்தீன், மர்ஹூம் முஹம்மது நிஃமத்துல்லாஹ் அவர்களின் தகப்பனாரும்,  முஹம்மது சலீம் அவர்களின் மாமனாரும் டால்பின் ஹஜ் சர்வீஸ் பகுருத்தீன் அவர்களின் சிறிய மாமனாரும் குலாப்ஜான் அன்சாரி அவர்களின் சாச்சாவுமாகிய அப்துல் ஜப்பார் ஹாஜியார் அவர்கள் வஃபாத்தாகி விட்டார்கள்

இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி ராஜியூன்

அன்னாரின் ஜனாசா இன்று மாலை 5 மணியளவில் தக்வா பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

Close