அதிரை செட்டித்தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் முஹம்மது ஹனிபா அவர்களின் மகனாரும், அப்துல் லத்தீப், அஹமது கபீர் இவர்களின் சகோதரரும், அஹமது ஜுபைர், நூருல் அமீன் அவர்களின் மாமாவும், முஹம்மது ஹனிபா, முஹம்மது சம்சுத்தீன், அஹமது ஜலாலுத்தீன் ஆகியோரின் சாச்சாவும் அஹமது சுஹைல் அவர்களின் பெரிய தகப்பனாருமாகிய அப்துல் கபூர் அவர்கள் இன்று காலை வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள்.

 

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜியூன்

 

அன்னாரின் ஜனாசா மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு தக்வா பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்

' />

மரண அறிவிப்பு – அப்துல் கபூர் அவர்கள்

அதிரை செட்டித்தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் முஹம்மது ஹனிபா அவர்களின் மகனாரும், அப்துல் லத்தீப், அஹமது கபீர் இவர்களின் சகோதரரும், அஹமது ஜுபைர், நூருல் அமீன் அவர்களின் மாமாவும், முஹம்மது ஹனிபா, முஹம்மது சம்சுத்தீன், அஹமது ஜலாலுத்தீன் ஆகியோரின் சாச்சாவும் அஹமது சுஹைல் அவர்களின் பெரிய தகப்பனாருமாகிய அப்துல் கபூர் அவர்கள் இன்று காலை வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள்.

 

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜியூன்

 

அன்னாரின் ஜனாசா மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு தக்வா பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்

Close