அதிரையில் வீடு வாடகைக்கு தேவை!

அதிரை அம்பேத்கர் நகர்(CMP Lane)மற்றும் புதுமணைத் தெருவில் வீடு வாடகைக்கு தேவைப்படுகிறது. வாடகைக்கு விட விரும்புபவர்கள் கீழ்காணும் தொலைபேசி எண்ணை தொடர்புகொள்ளவும் (9597466616 / 7373070600)

Close