அதிரை சுற்றுச்சூழல் மன்றத்தின் கள அலுவலர் பணிக்கு ஆட்கள் தேவை

அதிராம்பட்டினம் சுற்றுச்சூழல் மன்றம் 90.4

அதிராம்பட்டினம் சுற்றுச்சூழல் மன்றம் 90.4 ன் கள அலுவலர் பணிக்கு விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது.

கல்வி தகுதி : பட்டப்படிப்பு மற்றும்கணனி அறிவு

ஆண்கள் மட்டும்

சம்பளம் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.7000/
பயணப்படிரூ.2000/
விண்ணப்பங்கள் அனுப்பவேண்டிய முகவரி

செயலர்
அதிராம்பட்டினம் சுற்றுச்சூழல் மன்றம் 90.4
இமாம் ஷாஃபி(ரஹ்) மெட்ரிக்.மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம்,
பட்டுக்கோட்டை சாலை
அதிராம்பட்டினம் 614701.

Close