மரண அறிவிப்பு – மர்ஜுக் அஹமது (வயது 18)

அதிரை போஸ் ஆபிஸ் தெருவை சேர்ந்த OKM.சாகுல் ஹமீது M.A.சேக் முஹம்மது ஆகியோரின் பேரனும், S.ராஜிக் அஹமது அவர்களின் மகனும், S.வஜீர் அலி,  S.தைசீர் அலி இவர்களின் மருமகனுமாகிய மர்ஜுக் அஹமது (வயது 18) அவர்கள் வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள்

இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி ராஜியூன்

அன்னாரின் ஜனாசா நல்லடக்கம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

Close