சவூதி அரேபியாவில் SALES MAN வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை!

SALES MAN, வேளைக்கு ஆட்கள் தேவை
(சவூதியில் உள்ள நபர் மட்டும்) சவூதி ரியாத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்துக்கு SALES MAN வேளைக்கு ஆட்கள் தேவை. தகுந்த அனுபவமிக்கவராக இருக்க வேண்டும். SALES MAN வேளைக்கு கண்டிப்பாக ல் ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் (DRIVING LICENCE). முக்கியமாக அரபு மொழி தெரிந்த நபராக இருக்க வேண்டும்.

தொடர்புக்கு:-
SARAFUDEEN 0509036121
Email – sarafudeen@theworldtop.com

Close