பயணம்! பணம்! பாசம்! – 02

நான் சிறுவனாய் இருக்கும் போது,
எனது தந்தை அயல் தேசத்தில் இளமையை கழித்து விட்டார்..

நான் இளமை பருவத்தை அடைந்து,
அயல்தேசம் வந்த போது,
எனது தந்தை வயோதிகத்தால் நாடு திரும்பி விட்டார்..

கடிதங்களாலும்,
தொலைப்பேசி அழைப்புகளாலும்
அன்பு பறிமாற்றம் நடந்த போதும்,
அருகாமையில் கிடைக்கும் அன்பையும்,
அரவணைப்பையும் இழந்தது எனக்குள் இன்னும் வெற்றிடம் போலவே காட்சியளிக்கிறது..

அடுத்த தலைமுறைக்காகவது இந்நிலை மாற வேண்டும்..

-அச்சன்புதூர் சையது சேக்

Advertisement

Close