அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் கொத்து கொத்தாக குவிந்த மீன்கள்! (படங்கள் இணைப்பு)

அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் இன்று மீன் வரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது. குறிப்பாக பன்னா, வௌவால், திருக்கை, தேச பொடி, கொடுவாள், நண்டு, கத்தாலை, கனவா ஆகியற்றின் வரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் குவிந்த மீன்களை ஆவலுடன் வாங்கிச் சென்றனர்.

செய்தி மற்றும் படங்கள்: பிலால்

Advertisement

Close