மரண அறிவிப்பு

சென்னையில் அதிரையர் வஃபாத்!

சென்னை சேத்துப்பட்டு மர்ஹும் செ.செ.அ.சேக் அப்துல் காதர் அவர்களின் மகனும், மர்ஹும் ஹாஜி சாகுல் ஹமீது மர்ஹும் முகமது பாருக் மர்ஹும் முகமது அப்துல்லா, ஹாஜி முகம்மது…

Read More »

மரண அறிவிப்பு – வாய்க்கால் தெரு ஹாஜி மு.கா.அ.முஹம்மது சாலிஹ்

வாய்க்கால் தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் அ.க.அ.முஹம்மது ஹசனா லெப்பை அவர்களின் மகனாரும், எம்.எஸ்.முஹம்மது ஹசன் அவர்களின் தகப்பனாரும், எஸ்.முஹம்மது இப்ராஹிம்,அஹமது முஹைதீன் ஆகியோரின் மாமனாருமாகிய கிட்டங்கி கார…

Read More »

மரண அறிவிப்பு – ஹாஜி முஹம்மது யூசுப்

பழச்செட்டித் தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் அ.நூ.மு.முஹம்மது அப்துல் காதர் அவர்களின் மகனும், மர்ஹூம்.அ.நூ.மு.அஹமது சரீப் அவர்களின் சகோதரரும், முஹைதீன் அப்துல் காதர், அப்துல் ஹாதி ஆகியோரின் மாமனாரும்,…

Read More »

மரண அறிவிப்பு – ப.அ.முஹம்மது சமூன்

நெசவுத்தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் ப.அ.அப்துல் கபூர் அவர்களின் மகளும், சாகுல் ஹமீது, நசுருதீன் ஆகியோர்களின் சகோதரரும், சகாபுத்தீன், நாசர்கான், ஹாஜீர் ஹுசைன் இவர்களின் தகப்பனாருமாகிய ப.அ.முஹம்மது சமூன்…

Read More »

மரண அறிவிப்பு – மேலத்தெரு ஜைத்தூன் அம்மாள்

மேலத்தெரு மர்ஹூம் கா.நெ.முஹைதீன் அப்துல் காதர் அவர்களின் மகளும், மர்ஹூம் எஸ்.எம்.அபூபைதா அவர்களின் மனைவியும், மர்ஹூம் கா.நெ.முஹம்மது ராவுத்தர் அவர்களின் சகோதரியும், என்.ஏ.முஹம்மது இப்ராஹீம், எம்.எம்.எஸ்.ஜாஹீர் ஹுசைன்,…

Read More »

மரண அறிவிப்பு – கடற்கரைத்தெரு கோப்பளம் அஹமது ஹாஜா

கடற்கரைத் தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் அப்துல் கனி அவர்களின் மகனும், மர்ஹூம் மு.க.செ.ஹாஜா முஹைதீன் அவர்களின் மருமகனும், மர்ஹூம் கோப்பளம் அப்துல் மஜீது அவர்களின் மருமகனும், சாஹுல்…

Read More »

மரண அறிவிப்பு-யாழ்பான்சா எஸ்.எம்.அபூபக்கர்

புதுமனைத்தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் முஹம்மது இஸ்மாயில் அவர்களின் மகனும், ஹசன் அவர்களின் தகப்பனாரும், மர்ஹூம் ஹாஜா முஹைதீன், சிராஜுத்தீன், யூசுப், உதுமான், ஹபீப் ரஹ்மான் ஆகியோரின் மாமனாருமாகிய…

Read More »

அதிரை புஷ்ரா ஹஜ் சர்வீஸ் உரிமையாளர் அப்துர் ரஜ்ஜாக் ஹாஜியார் வஃபாத்..!

புது ஆலடித்தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் மு.ந.முஹம்மது இப்ராஹிம் அவர்களின் சகோதரரும், மர்ஹூம் ஹாஜி.மு.இ.அப்துல் ஜப்பார் அவர்களின் சகோதரரும், மர்ஹூம் சி.மு.க.சித்திக் முஹம்மது அவர்களின் மருமகனும், முஹம்மது இப்ராஹிம்…

Read More »

மரண அறிவிப்பு – டாலர் பிராண்ட் அரிசி அப்துல் ஹமீது ஹாஜியார்

தச்சத்தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் செ.மு.சி.முஹம்மது காசீம் அவர்களின் மகனும், மர்ஹூம் அஹமது அரபு, மர்ஹூம் தெஹலா மரைக்காயர், மர்ஹூம் ஹாஜி முஹம்மது இப்ராஹீம் இவர்களின் சகோதரரும், ஹாஜி…

Read More »

மரண அறிவிப்பு – ஜொஹ்ரா அம்மாள்

சி.எம்.பி லேனை சேர்ந்த மர்ஹூம் செ.ந.அப்துல் ஸலாம் அவர்களின் மகளாரும், மீ.மு.அப்துல் காதர் அவர்களின் மனைவியும், மர்ஹூம் ஹாஜா அலாவுத்தீன், இக்பால், சேக் அலி, முஹம்மது சாலிஹ்…

Read More »
Close