என் அன்பு மகனுக்கு!வளைகுடா தந்தையின் உருக்கமான கடிதம்!

பருவத்தில் மறுத்து விட்டப் பள்ளிச் சீருடையால்;

வயதுக் கடந்து வளைகுடாவில் உடமையான உடை!

புதிய ஆடைகள் உன் மேனியை மணக்கச் செய்ய;

கம கமக்கும் ஈர வியர்வை ஆடை தினமும்!

நமக்கென்றுத் தனி வீட்டில்உனக்கு ஒரு அறை எழுப்ப;

ஒரு அறையே வீடாக்கி; அறியாதவர்களுடன் நான் இங்கே!

கண்டிப்புகள் கசப்பாய்; கொஞ்சம் வெறுப்பாய்;

உண்மை நெருப்பாய் தோன்றுகிறதா;

என் தந்தை விசும்பல் இப்போதுதான்;

இதயத்தில் இறுக்கமாய் எனக்கு;

மீண்டும் ஒரு சந்தர்பம் வேண்டாம் உனக்கு!

-யாசர் அரஃபாத்

Advertisement

Close