அதிரை ஜாவியால் இமாம் மரணம்

image

புதுமனைத்தெருவை சேர்ந்த மர்ஹூம் லெ.மு.அஜ்வத் லெப்பை ஆலிம் அவர்களின் மகனும், லெ.மு.மஹ்மூத் ஆலிம்(செக்கடி பள்ளி இமாம்), அப்துல் வஹ்ஹாப் இவர்களின் சகோதரரும், ஜஹபர் சாதிக் அவர்களின் தகப்பனாருமான முஹம்மது சாலிஹ் ஆலிம் அவர்கள் இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில் வஃப்பாத்தாகிவிட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி ராஜியூன்

அன்னாரின் உடல் 5 மணியளவில் தக்வா பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

Close