துபையில் அரசு (R.T.A.) பஸ் டிரைவர் வேலைவாய்ப்பு!

dx2

அமீரக ஹெவி லைசன்ஸ் உள்ளவர்களுக்கு துபாய் அரசு பஸ் டிரைவர் வேலை வாய்ப்பு!

Bus drivers (Dubai Government RTA)

salary-4800 (UAE Dirhams)(Rs.82,000/-) 
 
Plz contact. .
Ajnaz travels
Kozhikode, Kerala
+91 4952766442
Close