மதுக்கூரில் SDPI கட்சி நடத்தும் சமுக நல்லிணக்க இஃப்தார் நிகழ்ச்சி!

image

SDPI கட்சி நடத்தும் இப்தார் நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லா நாளை
நாள்: 08.07.215 நேரம் : மாலை 5.45 மணி
இடம் : பெருநாள் கொள்ளை தெரு
அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறது
SDPI கட்சி மதுக்கூர் நகரம்

Close