Adirai pirai
posts

சவுதி ரியாத்தில் ஆஃபிஸ் பாய் (OFFICE BOY) பணிக்கு உடனடியாக ஆள் தேவை!

சவூதி ரியாத்தில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஆஃபிஸ் பாய் பணிக்கு உடனடியாக ஆள் தேவைபடுகிறது. மாற்றம் செய்யும் இக்காமா(Tranfer ikhama) உள்ளவர்கள் கீழே உள்ள எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

தொடர்புக்கு: 0550634699

Advertisement