அதிரையில் அற்புதம்! கத்தரிக்காயில் அல்லாஹ்வின் பெயர்!

அதிரை மேலத்தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டில் இன்று சமையலுக்காக கத்தரிக்காய் வெட்டும் பொழுது அதில் உள்ள விதைகளின் அமைப்பு யா அல்லாஹ் என்ற வடிவில் உள்ளது கண்டது ஆச்சிரியமடைந்தார். இதனை அடுத்து பலரும் இந்த அற்புதத்தை  மெய்சிலிர்த்து ஆச்சரியத்துடன் கண்டு வருகின்றனர். சுப்ஹானல்லாஹ் அல்லாஹ் ஒவ்வொன்றிலும் அவனுடைய அத்தாட்ச்சிகளை வைத்துள்ளான்.

Advertisement

Close