Adirai pirai
islam இந்தியா

இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு

இந்தியாவில் மத அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதன்படி இந்துக்களின் எண்ணிக்கை 0.7 சதவீதம் குறைந்தது தெரியவந்துள்ளது. முஸ்லீம்களின் எண்ணிக்கை 0.8 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
இந்தியாவில், 2011ம் ஆண்டில் மத அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 121 கோடி பேர் உள்ளனர். இதில் 96.63 கோடி இந்துக்கள் (79.8 சதவீதம் )உள்ளனர்.முஸ்லீம்களின் எண்ணிக்கை 17.72 கோடி (14.2 சதவீதம்). 2.78 கோடி (2.3%) கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளனர். சீக்கியர்கள் 2.08 கோடி பேர் (1.7 சதவீதம்), புத்த மதத்தினர் 84 லட்சம் பேர் (0.8 சதவீதம்), ஜெயின் மதத்தினர் 45 லட்சம் (0.4 சதவீதம்) பேரும் உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
இந்த விபரங்கள்படி இந்துக்களின் எண்ணிக்கை 0.7 சதவீதம் குறைந்துள்ளதும், முஸ்லீம்களின் எண்ணிக்கை 0.8 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது. அதேபோல், சீக்கியர்களின் எண்ணிக்கை 0.2 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. புத்த மதத்தினரின் எண்ணிக்கை 0.1 சதவீதமும் குறைந்துள்ளது.
இதே காலகட்டத்தில் மொத்த மக்கள் தொகையில் இந்துக்களின் எண்ணிக்கை 16.8 சதவீதமும், முஸ்லீம்களின் எண்ணிக்கை 24.6 சதவீதமும், கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை 15.5 சதவீதமும், சீக்கியர்களின் எண்ணிக்கை 8.4 சதவீதமும், புத்த மதத்தினரின் எண்ணிக்கை 6.1 சதவீதமும், ஜெயின் மதத்தினரின் எண்ணிக்கை 5.4 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது.