அதிரை சித்திக் பள்ளியில் ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை ஏற்பாடு

20150717203600

அதிரை சித்திக் பள்ளியில் நபிவழியின் படி திடல் தொழுகை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தொழுகை பள்ளி எதிரில் உள்ள திடலில் நாளை காலை சரியாக 7 மணியளவில் நடைபெறும்.

Close