அதிரையில் ATM கார்டு கண்டெடுப்பு!

FOUND-logoAtm card ஒன்று சேர்மன்வாடி அருகில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனை தவர விட்டவர்கள் உரிய அடையாளம் சொல்லி பெற்றுக் கொள்ளவும்
Contact no:8344693265
தகவல் sasikumar

Close