மல்லிப்பட்டினத்தில் அறிவகம் நடத்தும் தாவா பயிற்சி முகாம்!

இன்ஷாஅல்லாஹ் மல்லிப்படட்டினத்தில் வருகின்ற. 18/10/2015 அன்று காலை 10:00 மணிக்கு அறிவகம் தாவா குழு நடத்தும் தாவா பயிற்ச்சி முகாம்.

image

அதிரை பிறையில் செய்தியாளராக இணைய தொடர்புக்கு: 9597773359

Close