அதிரையில் நாம் மனிதர் கட்சி பொதுகூட்டம்!!!

நாம் மனிதர் கட்சியின் பொது கூட்டம்  இன்று 4:30 மணி அளவில் கட்சியின் தலைவர் தொளபீக் மற்றும் அதன் நிர்வாகிகள் தலைமையில்  நமதூர் தக்வா பள்ளி அருகில் நடந்து வருகின்றது.

image

image

image

Close