அதிரையை சேர்ந்த இந்து முன்னனி மாவட்ட செயலாளரின் தந்தை மரணம்!

 

adirai pirai

அதிரையை சேர்ந்த இந்து முன்னனி மாவட்ட செயலாளர் ப.விஜயகுமார் அவர்களின் தந்தை சா.பன்னீர் செல்வம் வாண்டயார் அவர்கள் 25.10.2015 அன்று மரணம் அடைந்தார்.

Close