மீட்ப்பு பணியில் நம் சொந்தங்கள்!

சென்னை வெள்ள நிவாரன பணியில் நம் சமூகத்தினர் துடிப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இதில் TNTJ, Popular Front, SDPI, TMMK, MMK ஆகிய கட்சி, இயக்க செந்தங்களுடன் நம் சமூக மக்கள் பொதுமக்களுக்கு தேவையான ஏற்ப்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர்.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Close