தமுமுகவினர் கடலூரில் முகாமிட்டுள்ளனர்!

அதிரை மற்றும் பட்டுகோட்டை தமுமுக சார்பாக கடலூரில் முகாமிட்டு நிவாரண பணிகளை மேர்க்கொண்டனர்.

image

image

image

image

image

Close