10ம் வகுப்பு, +2 பொதுத் தேர்வுகளுக்கான கால அட்டவணை வெளியீடு!

10ம் வகுப்பு, +2 பொதுத் தேர்வுகளுக்கான கால அட்டவணை வெளியிடப்பட்டது.  +2 தேர்வுகள் 2015 மார்ச் 5ம் தேதி தொடங்கும் என அரசு தேர்வுகள் இயக்கம் அறிவித்துள்ளன. மார்ச் 5ம் தேதி தொடங்கும் +2 பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 31ம் தேதி வரை முடிவடைகிறது. மேலும் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் 2015 மார்ச் 19ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 10ம் தேதி வரை நடக்கும் என அரசு தேர்வுகள் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளன. 

10ம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவனை 
* மார்ச் 19 : மொழிப்பாடம் முதல் தாள்
* மார்ச் 20 : மொழிப்பாடம் இரண்டாம் தாள் 
* மார்ச் 25 : ஆங்கிலம் முதல் தாள்
* மார்ச் 26 : ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
* மார்ச் 30 : கணிதம் 
* ஏப்ரல் 6 : அறிவியல்  
* ஏப்ரல் 10 : சமூக அறிவியல் 

10ம் வகுப்பு தேர்வு காலை 9.15 மணிக்கு தொடங்கி பகல் 12 மணிக்கு முடிவடையும் 

12ம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவனை 

* மார்ச் 4 : தமிழ் முதல் தாள் 
* மார்ச் 6 : தமிழ் இரண்டாம் தாள் 
* மார்ச் 9 : ஆங்கிலம் முதல் தாள் 
* மார்ச் 10 : ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள் 
* மார்ச் 13 : கலாச்சாரம், தகவல் தொடர்பு ஆங்கிலம், கணினி அறிவியல், உயிரிவேதியல்
* மார்ச் 16 : வணிகவியல், புவியியல், மனை அறிவியல் 
* மார்ச் 18 : கணிதம், விலங்கியல், நுண்ணறி உயிரியல், சத்துணவியல் 
* மார்ச் 23 : வேதியியல் மற்றும் கணக்குப் பதிவியியல் 
* மார்ச் 27 : இயற்பியல் மற்றும் பொருளாதாரம் 
* மார்ச் 31 : வணிக கணிதம், உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல்   

12ம் வகுப்பு தேர்வு காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி மதியம் 1.15 மணிக்கு முடிவடையும் .

Advertisement

Close