Adirai pirai
உள்ளூர் செய்திகள்

அதிரை பெரியமீன் மார்கெட்டில் இன்று மீன்கள் வரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது!(படங்கள் இணைப்பு)…

IMG-20151226-WA0003அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் இன்று மீன்கள் வரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது. பன்னா,வாளா மீன் ,கெலக்கை மீன், தாளஞ்சுறா,அஞ்சல மீன், தேச பெடி,காலை மீன்,பெறிய நண்டுகள் ,பெரிய இறள்கல் போன்ற வற்றை அதிகமாக காணப்பட்.டது இதனை அடுத்து இந்த மீன்களை மக்கள் ஆர்வமாக வாங்கி செல்கின்றனர்..IMG-20151226-WA0004IMG-20151226-WA0007IMG-20151226-WA0009

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy