அதிரையில் கந்தூரியின் போது மின்சாரம் தடை செய்யக்கூடாது! ADT கோரிக்கை!

அதிரை உதவி மின் பொறியாளர் அவர்களுக்கு 20.11.2014 தேதியிட்டு எழுதிய கடிதம்

Advertisement

Close