அதிரையில் இன்று காலை கடும் பணி பொழிவு!

d87b3b52-0c0b-4cb9-b0ca-282cede136e1 அதிரையில் கடந்த சில நாட்களாக பணி பொழிவு ஏற்ப்பட்டுள்ளது இதனால் அதிகாலையில் கடும் பணி பொழிவாக காணப்படுகிறது இதனால் காலையில் செல்லகூடிய வாகனங்கள் பெறும் அவதிப்படுகின்றன ஏதிரோ வரக்கூடிய வாகனங்கள் வருவது கூட தெறியாத அளவுக்கு கடும் பணி பொழிவு ஏற்பபட்டுள்ளது.bf373012-58fe-48ba-82c2-ae3ef85df3a27044d977-c369-4128-a164-64f84d9a065f
b012d18b-f61f-4744-a448-2d14bc48f727

Close