அதிரை ரேசன் கடைகளில் ஆதார் நகல் சேகரிப்பு!

அதிரை ரேசன் கடைகளில் ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் அதில் பதியபட்டுள்ள தொலைப்பேசி எண். சேகரித்து வருகின்றனர்.

நுகர்வோர்கள் ஆதார் நகலின் கீழே குடும்பத் தலைவரின் தொலை பேசி எண்ணை இணைத்து ரேசன் கடைகளில் ஒப்படைக்கவும்.

image

Close