Adirai pirai
உள்ளூர் செய்திகள்

அதிரை பெரிய மீன் மார்கெட்டில் இன்றைய மீன்களின் நிலவரம்! (படங்கள் இணைப்பு)

d0f57058-60fe-4e58-bafa-26f6a2e69923அதிரை பெரிய மீன் மார்கெட்டில் இன்று மீன்கள் வரத்து அதிகளவில் காணப்பட்டது. மேலும் இங்கு கத்தால மீன், கெலக்க மீன், பன்னா மீன், வால மீன், தாளஞ்சுறா, கெண்ட மீன், முறல் மீன், தொவ பொடி,கணவா ,பொடி இறல்கள்,பெரிய இறால்கள் ,பெரிய நண்டுகள், கத்தால பொடி, கொடுவா மீன், தேச பொடி,ஊளி மீன்,பாறை மீன்,போன்ற மீன்கள் அதிகமாக உள்ளது  இதனை மக்கள் ஆர்வமாக வாங்கிச் செல்கின்றனர்.8f7c757d-9a15-4581-a4fb-cffa98ce02ff ca080c69-8f2d-4258-9359-c958448c270f c37cd192-f750-4dfd-a289-c559e39fe7e0 2e9fe593-0171-4511-b979-2c2e17cee445 4c05e72b-9e5a-4051-93c2-af5fda6f8be7 6d3c936f-ab9a-472d-89ea-753dc8cbd168 732c12fa-7e24-4f7d-9420-f3ced700ef7d 401f58cf-5f06-4363-bb8e-f180e234f713 93b64d69-9896-415c-afbf-5f9d87225dd4 55d13ecc-49c6-47bb-a875-58a53ddb6bf0 9b24980c-f4ba-4504-9440-3cf85f135591f51f5a1d-32e9-4e78-943e-13fd92cd6d5f