மழை நிலவரம் அதிரையில் 59cm !!! புள்ளி விபரம் (mm-cm)

தமிழகம் , கேரளா, ஆந்திரா மாநிலங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது அக்டோபர் முதல் நாள் முதல்  நேற்றைய (19.10.2014) நிலவரப்படி அதிரையில்      189 mm மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது . இந்த ஆண்டு (01.01.2014) கணக்கு விகிதப்படி. 59Cm மழை பதிவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது . 

பார்வைகளும் பதிவு 19.10.2014  
 TEMPERATURE
Deg.  Cel.
CHNI
AP
CHNI
RELATIVE
HUMIDITY
CHNI
AP
CHNI
RAINFALL
(mm)
CHNI
AP
CHNI
Max.
past 24 hrs.
28.0
28.2
At 0830 hrs IST
96
98
Past
24 hours
74.8
52.0
Dep.
From normal
-3.7
-3.4
Dep. From normal
15
16
Since
01.10.14
214.4
238.0
Min.
past 24 hrs.
22.9
24.0
at 1730 hrs IST on
18.10.14
90
98
Dep.
From normal
96.0
107.0
Dep.
From normal
-1.5
-0.6
Dep. From normal
17
23
at
0830 hrs. IST
24.0
24.0
பார்வைகளும் பதிவு 19.10.2014 
STATIONS
(TAMIL
NADU
AND
PUDUCHERRY)
TEMPERATURE
Degree
celsius
HUMIDITY
Percentage
RAINFALL
Weather
remarks
Maximum
Minimum
Millimeters
Centimetres
Past
24
hrs.
Dep.
from
normal
Past
24
hrs.
Dep.
from
normal
At
0830 hrs.
Dep.
from normal
Past
24
hrs.
Season’s
total from 01.10.14
Dep.
from normal
Year’s
total from 01.01.14
Annual
normal
ºC
ºC
ºC
ºC
%
%
mm
mm
mm
cm
cm
Adiramapatnam
26
-6
23
-2
100
16
21
189
55
59
124
r
Chennai
28
-3
24
-1
98
16
52
238
107
78
140
r
Chennai AP
28
-4
23
-2
96
15
75
214
96
81
138
r
Coimbatore AP
29
-3
21
0
88
5
60
133
56
36
59
z*r
Cuddalore
27
-5
23
-1
100
16
68
236
117
83
134
r
Dharmapuri
28
-3
21
0
91
14
2
183
65
60
91
r
Kanyakumari
29
-1
22
-2
87
9
37
90
34
65
75
r
Karaikal
27
-4
23
-2
96
12
124
176
56
62
150
r
Kodaikanal
15
-3
12
1
100
15
7
190
45
126
158
r
Madurai AP
27
-5
23
0
86
9
17
87
-44
56
85
z*r
Nagapattinam
27
-4
24
-1
100
17
90
158
46
49
143
r
Palayamkottai
28
-6
23
-2
90
14
35
189
114
47
73
r
Pamban
29
-3
24
-1
89
9
11
138
71
43
91
r
Parangipettai
25
24
98
119
295
183
95
139
r
Puducherry
26
-5
23
-2
100
19
62
245
118
90
134
r
Salem
29
-4
21
-1
90
12
17
130
-1
66
102
r
Thanjavur
25
-8
24
-1
95
9
14
85
-17
52
95
r
Tiruchirapalli AP
27
-6
23
-1
95
15
22
97
-4
41
87
r
Tirupattur
95
Tiruttani
29
-4
23
0
100
23
25
79
101
r
Tondi
26
-5
23
-1
98
16
67
209
111
58
88
r
Toothukudi
28
-5
23
-1
97
18
71
333
271
62
63
r
Uthagamandalam
17
-2
11
1
96
12
10
77
-30
93
116
r
Vedaranyam
148
Vellore
28
-4
23
1
96
13
7
61
-36
68
103
r
OTHER STATIONS                                                                                                                                   www.adiraipirai.in
Bengaluru
27
-1
20
0
88
5
1
216
94
101
98
r
Hassan
33
6
18
0
85
-1
15
67
-55
91
83
r
Hyderabad Airport
33
3
22
2
73
0
0
11
-40
55
82
Madikeri
24
-1
18
1
95
6
15
72
-68
321
332
r
New Delhi (SFD)
31
-2
17
-2
70
5
0
2
-18
53
69
Thiruvananthapuram
30
-1
23
0
95
8
80
243
90
166
179
r
Visakhapatnam
32
1
24
-1
70
-4
18
345
90
r
 *  Weather at 0830 hrs.
IST. Other remarks refer to preceding 24 hrs.  D-
Dust-storm   d-Drizzle   f-Fog  
h-Hail   l-Lightning  
m-Mist  p-Shower   r-rain   s-Snow  
z-Haze  t-Thunderstorm AP-Airport  tr-Rainfall 0.1 to 0.4
mm  Tr-Rainfall 0.01 to 0.49 cm   
 SFD-Safdarjung.  The plus sign is omitted when the departure are
above normal.

Advertisement

Close